MÜLKİYET ARAŞTIRMALARI

   Tapu sahibi olmak ülkemizde, insanların güven duygularını tatmin eden en önemli maddi sahipliklerden biridir. Tapu sayesinde, sahibi olduğunuz arazinin hukuki tasarruf yetkilerini elde etmiş olursunuz. Tapu, ülkemiz hukukunda devletin güvencesi altında bulunmaktadır. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişte, ülkemize miras kalan en önemli kurum ve uygulamalardan birisi de tapu üzerinde olmuştur. Ekspertist Gayrimenkul, size ait olan gayrimenkullerinizin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlükleri’nde araştırmalarını yapar. Veya size ait olup da bulamadığınız, yerini bilmediğiniz gayrimenkullerin tapularını elde etmenizi sağlar.

  Dedelerinizden kalma kayıp tapularınızın veya Osmanlı döneminden kalma Osmanlıca tapularınızın araştırmaları yapılır, bu çerçevede ailenizin mülkiyet tarihi sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda ele alınarak, hukuki ve teknik sorunlarınızın çözümü sağlanır. Tapu haklarına sahip olduğunuz gayrimenkul, tapu kütüklerinde kayıtlıdır, bu kayıtlar silinmez, ancak gayrimenkulünüz bir kamu projesinde kamu adına kullanılıyor olabilir, imar uygulaması görmüş olabilir. Kayıp gayrimenkulünüzün ortaya çıkarılması, hukuki sorunlarının çözülmesi, teknik sorunlarının çözülerek size iadesi veya maddi bir değere dönüştürülerek satışı, Ekspertist Gayrimenkul tarafından gerçekleştirilir.

   Ülkemizde tapu sahibi olmak, X ve Y koordinat sisteminde iki boyutlu bir hak elde etmektir. Tapu sahibi olarak bina yapmak istediğinizde, Z koordinat sistemindeki üçüncü boyutu kullanma hakkını ilgili belediyelerden alırsınız. Ekspertist Gayrimenkul, imar haklarınızı belirleyen 1/100.000 ve 1/25.000’lik Çevre Düzeni Planları, 1/5.000 Nazım ve 1/1.000 Uygulama İmar planlarını inceleyerek, gayrimenkulünüzün imar hak ve kısıtlılıklarını araştırır. Gayrimenkulünüze ilişkin, istenen formatta bilgi ve belge tanzimini, gayrimenkulün araziye aplikasyon işlemlerini ve imar planı çalışmalarını hassasiyetle yürütür.