EXPERTİST İSTANBUL AKADEMİ

   Ekspertist Gayrimenkul, yaptığı işlerin bilimsel ve sosyal yönlerini hesaba katarak, şirket faaliyetlerini toplumun hizmetine sunmayı kendisine şiar edinmiştir. Bu çerçevede gayrimenkul konusunda insan odaklı çalışmaları destekler. Bu konuda bilgi üretimini ve insan yetiştirilmesini amaçlarından birisi olarak görür.

   Ekspertistanbul Akademi, İstanbul özelinde gayrimenkul tarihi, hukuku ve teknik süreçlerini içeren bilimsel çalışmalara katılımı ve bu çalışmaları organize etmeyi temel prensip olarak görür.

   Ekspertistanbul Akademi, gayrimenkul hakkında üç aylık bültenler aracılığıyla, hem piyasa şartlarını içeren hem de gayrimenkulün entellektüel boyutunu ele alan bir yayıncılık faaliyetini de üyelerine sunar.