GAYRİMENKUL GELİŞTİRME

   Ekspertist Gayrimenkul, gayrimenkul yatırımlarınızın yönetimi, mülkiyetlerinizin hukuki ve teknik durumlarının araştırılması ve gayrimenkullerinizin düzenli takipleri konusunda, alanında uzman çalışanlarıyla, kişi ve kurumlara özel hizmet veren bir organizasyon yapısına sahiptir.

   Ekspertist Gayrimenkul Yatırım Yönetimi, gayrimenkulü bir yatırım aracı olarak teknik, hukuki, finansal ve pazarlama boyutları ile ele alır. Bir meta olarak gayrimenkulün ticari işlemlerde kullanılabilir hale gelmesini sağlayacak teknik, hukuki, finansman ve pazarlama aşamalarındaki tüm sorumluluklar, alanlarında uzman çalışanlar tarafından yerine getirilir.

   Menkul, hukuk literatürümüzde taşınabilen varlıklara verilen addır. Gayrimenkul ise taşınmaz varlıklardır. Dünyadaki temel taşınamaz varlık, arazi anlamında topraktır. Toprak, üretilemeyen bir hammadde olarak yaşadığımız dünyanın en önemli yapı taşıdır. Toprak, arazi olarak, bir değişim aracı haline geldiğinde, üç temel unsur finansal değerini belirler: Plan, Proje ve Projeksiyon.

  Gayrimenkul somut bir yatırım enstrümanı olarak değerlendirildiğinde, bir hammadde olarak da, plan, proje ve projeksiyonla finansal bir enstrüman haline gelir. Gayrimenkuller; bu üç etmen doğru konumlandırıldığında, efektif kullanımı açığa çıkan değerli bir yatırım aracına dönüşür.

   Plan, bir arazide yapılabilecek inşa projelerinin imkan ve kısıtlılıklarını belirleyen, kamu otoritesi tarafından verilen bir karar alma biçimidir. Planlama ile, arazilerin kullanım amaçları ve ne tür bir bina yapılacağı konusundaki imkan ve kısıtlılıkları ortaya konmuş olur.

   Proje, gayrimenkule değer katacak olan, gayrimenkulün çevresindeki kamusal veya özel teşebbüs sahiplerinin bölgeye yapacakları yatırımlardır. Kamu otoritesi olarak hükümetler; yol, köprü, metro, kanalizasyon, elektrik, su, doğalgaz gibi alt yapı ve hastane, park ve okul gibi üst yapıları inşa eder. Bir bölgede kamusal kullanım amaçlı inşa faaliyetleri arttıkça, o bölgenin değeri de o oranda artar. Özel teşebbüs sahipleri evlerini, ticaret merkezlerini inşa ettikçe bölge imar edilmiş olur. Osmanlı döneminde imar kavramının karşılığı şenlendirmekti. Bu yapı faaliyetleri, boş arazileri imar etmiş, mamur bir hale getirmiş, şenlendirmiş olur.

   Projeksiyon, bir gayrimenkulün doğru teknik altyapı ile yatırım ve imar araştırmalarının yapılarak geleceğe yönelik beklentilerin açıklanmasıdır. Bir hammaddeye değer katan, insanın hayal gücü, imkan ve yetenekleridir. Aynı pamuktan farklı giysiler üretilmesi ve her üretilen giysinin marka, model ve fiyatının farklı olması, bu hammaddeye şekil veren ruhun estetik değerleri, yetenekleri ve imkanları ile doğru orantılı olarak değişir. Projeksiyon sayesinde, aynı gayrimenkulden birileri saraylar inşa ederken; birileri derme çatma yapılar üretirler. Bu üretim ameliyesi kişisel ve toplumsal görgü, beceri ve maddi imkanlarla şekillenir. Bu nedenle gayrimenkulü bir hammadde olarak ele alacak olursak, gayrimenkul için üretilecek projeksiyon; gayrimenkulün geleceğini, çevresini ve tüm üretim ve tüketim ilişkilerini belirler.

   Gayrimenkulün el değiştirme değeri finansal maliyetini oluşturur. Hammadde olarak her gayrimenkulün yukarıda saydığımız ilkelere göre değerleri meydana gelir. Dağ başında da olsa, şehir merkezinde de olsa, insanların gayrimenkul edinim talepleri bölgesel şartlardaki fiyatını belirler. Gayrimenkulün değeri, finansal maliyetini ortaya koyar. Doğru bir projeksiyonla, doğru plan ve projeler düşünülerek elde edilen gayrimenkuller, doğru yatırım aracı haline gelirler.